Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Projecció: “(In)vulnerables”

Aquest documental és un relat amb veu de dona que ens endinsa en la confluència de gènere amb la vulnerabilitat. Ondina, Sandra i Martina, la generositat de les quals ha estat enorme, ens mostren com s’enfronten a situacions de pobresa i exclusió, sobrevingudes a la condició de dones responsables de la criança i de les cures familiars, o de dona migrant. La seva capacitat d’organització i de resistència, la seva dignitat i les seves estratègies d’afrontament ens presenten diversos temes centrals com el treball, l’escola, la salut, l’habitatge o la importància de l’arrelament en el barri i del suport social, que la gentrificació i l’expulsió residencial posen en risc.

(In)vulnerables s’ha realitzat en els moments més durs d’una pandèmia que ha eixamplat totes les bretxes socials en detriment dels qui més urgentment necessiten tancar-les. El documental s’ha elaborat dins del Projecte I+D Vulneres (Departament d’Antropologia Social i Cultural de la Universitat Autònoma de Barcelona).