Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Què és per a tu una casa?

Instal·lació participativa on, a través de post-its, els assistents a l’Enfocats 2022 crearan un mapa conceptual de què entenem que és una casa.