Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Adaptació climàtica urbana

En aquest taller, explorarem mitjançant càmeres tèrmiques els efectes tèrmics dels materials que trobem a l’entorn urbà més proper i al nostre edifici. Debatrem per comprendre la necessitat de transformar l’espai físic en clau de resiliència climàtica. Farem exercicis d’anàlisi de dades per comprendre les causes i possibles intervencions a l’espai públic.

Finalment, visitarem l’hort urbà del Pati Llimona com a espai d’adaptació climàtica i la seva reproductibilitat com a mitjà d’intervenció.

[Inscripció]