Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

L’impacte de l’alimentació en el medi ambient

La necessitat d’alimentar els milions d’habitants del planeta causa enormes impactes sobre el medi. Continuar consumint sense avaluar-los ni replantejar-nos el model ens aboca a un augment de la producció de gasos d’efecte hivernacle i a l’exhauriment dels recursos, sense oblidar els diferents efectes adversos per a la salut. Les solucions rauen en mesures de tipus polític, en canvis individuals i socials, en els models d’alimentació i en posar fre al sobre consum i al malbaratament.

[Inscripció]

Fotografia cedida per Greenpeace.