Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SANT ADRIÀ I BARCELONA, ZONES DE SACRIFICI AMBIENTAL

L’àrea metropolitana de Barcelona es veu exposada a diferents tipus de contaminació a favor de models d’indústries extractivistes. Què passaria, però, si la contaminació arribés per la negligència directa de les mateixes administracions públiques? La incineradora de Sant Adrià de Besòs, de gestió pública, representa el paradigma d’una gestió opaca, plena d’ombres i contradiccions, on la salut del veïnat es veu amenaçada per les emissions d’una incineradora que no para de sembrar dubtes al voltant seu. A través dels relats de les persones afectades, ens aproparem a la seva realitat i a la seva lluita, una lluita que no és d’ara, i no és només ambiental, sinó també social i econòmica.

Fotografia d’El Periódico.